صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 • STM32F030K6T6

  STM32F030K6T6

  مشخصات : قیمت 14000 تومان

 • STM32F103CBT6

  STM32F103CBT6

  مشخصات : قیمت 190000 تومان

 • STM32F103C8T6

  STM32F103C8T6

  مشخصات : قیمت 40,000 تومان

 • STM8S003F3P6

  STM8S003F3P6

  مشخصات : قیمت 11,900 تومان

 • STM8L051F3P6

  STM8L051F3P6

  مشخصات : قیمت 29000 تومان

 • STM8S103F3P6

  STM8S103F3P6

  مشخصات : قیمت 42000 تومان

 • STM32F100V8T6B

  STM32F100V8T6B

  مشخصات : برای قیمت تماس بگیرید

 • STM32F207VCT6

  STM32F207VCT6

  مشخصات : برای قیمت تماس بگیرید

 • STM32F207VGT6

  STM32F207VGT6

  مشخصات : برای قیمت تماس بگیرید

 • STM32F103ZET6

  STM32F103ZET6

  مشخصات : 200,000 تومان

 • AT91SAM7X512

  AT91SAM7X512

  مشخصات : قیمت 130000 تومان

 • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی